A few words about the project

1203543

Dwa lata temu nasza szkoła, za inicjatywą Pani Profesor Bożeny Moraczewskiej-Bielak, przystąpiła do programu Comenius. W ramach tego programu został zrealizowany projekt „JOURNEY OF CLOTHES THROUGH TIME”. W projekcie brali uczniowie z Hiszpanii, Włoch, Turcji, Bułgari oraz Polski. Kordynatorem projektu została szkoła w Turcji. W projekcie z naszej szkoły wzięło udział piętnastu uczniów wraz Panią Profesor Bożeną Moraczewską-Bielak w roli opiekuna. Celem projektu było zangażowanie uczniów w poszukiwanie informacji, poznaniu własnej historii jak i innych partnerów projektu na przykładzie ubrań, ukazanie różnic w ubiorze w zależności od czasów i położenia geograficznego. Projekt miał na celu zintegrować uczniów i pomóc otworzyć się na inne kultury oraz umocnić poczucie jedności w Uni Europejskiej. Projekt zakładał również wymianę między narodową, polegająca na tygodniowym pobycie uczniów w jednym z państw partnerskich, celem wymiany doświadczeń i polepszenia komunikacji w języku angielskim. W czasie wizyty każde państo miało okazje na zaprezentowanie własnej kultury organizując wycieczki, wyjścia do muzeów oraz performanse przygotowywane przez uczniów szkoły.


 Two years ago thanks to Mrs Bozena Moraczewka-Bielak ourschool took a part in Comenius programme. As a base of this programme we came up with a project called ‚Journey of clothes through time’. Students from Spain, Italy, Turkey, Bulgaria and Poland took part in this project. The school from Turkey was a coordinator, fifteen students took part in the project and Mrs.Bozena M-B was our care taker. The main point of the project was to get students involved in doing research on themselves and their partners in the project based on their clothing pieces. Different styles of all students,designers2015-04-17 13.41.22-1 and different clothing era was supposed to make our participants more open minded to other people’s style and make them feel a part of the European union. Students exchange was also a part of the project, students from one country would spend a week in a different country and after a while the other way around, it was all for the good of the students and was supposed to help them in getting to know different cultures and communicate better in English. During the visit every country had a chance to show the best side of their
culture by organising tours to museums and schools plays
organised by schools taking part in the project.